Bani din partea statului pentru IMM-uri: condițiile în care se pot primi 55.000 de euro nerambursabili

Un program prin care IMM-urile vor putea primi de la stat până la 55.000 euro pentru a-și vinde produsele și serviciile, va fi lansat peste doar două săptămâni, în 16 august.

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial și până în 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 199.796.000 lei.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 49.949.000 lei.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 49.949.000 lei/anual. Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 800 de beneficiari, din care 200 de beneficiari în anul 2017.

Cei ce vor beneficia de acești bani sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul mediu al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată existente în anul anterior depunerii proiectului (Bilanț F30) si numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer). În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează.

La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației. FN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

  1.  achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.
  2.  achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
  3.  achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004; investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
  4.  achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
  5. achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit este 29 noiembrie 2017. Aplicanții pot solicita și înlocuirea componentei de aport propriu cu componentă de credit cu condiția respectării termenului limită de semnare a contractului de finanțare, respectiv 29 noiembrie 2017.
Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care au fost înştiinţaţi cu privire la acceptarea de principiu la finanţare în urma verificărilor efectuate conform 6.2, au obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu în limita bugetului la instituţia de credit parteneră în vederea deschiderii contului şi depunerii documentelor necesare obţinerii creditului.

 

Alte articole

Leave a Comment