APIA îi sancționează dur pe fermierii care incendiază vegetația de pe terenurile agricole

Potrivit comunicatului de presă emis de Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Comunicare din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Sălaj (APIA Sălaj), fermierii au obligația să respecte standardul GAEC 3 – Interdicția de a incendia miriștile, vegetația uscată și resturile vegetale pe terenurile arabile, inclusiv pajiştile temporare, începând cu anul de cerere 2023.

Demersuri la nivel de țară

 APIA a încheiat, la nivel de țară, un Protocol de colaborare cu Garda Naţională de Mediu şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în baza căruia părţile se angajează să colaboreze pentru creşterea eficienţei acţiunilor de control care se impun în acest caz.

Ce este standardul GAEC 3 și cine trebuie să-l respecte

Standardul GAEC 3 are ca principal obiectiv menținerea nivelului de materie organică din sol, fiind aplicabil pentru toate exploatațiile agricole și pentru toți fermierii care dețin terenuri arabile. Prin respectarea acestui standard, fermierii vor contribui  la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură.

Fermierii și alți beneficiari care primesc sprijin direct din partea APIA, prin intervențiile din Planul Strategic 2023 – 2027, sunt obligați să respecte normele și directivele în vigoare pentru întreaga exploatație agricolă, pe tot parcursul anului de cerere. Este interzisă arderea miriştilor şi/sau resturilor vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea-soarelui, rapiţă etc), inclusiv iarba/vegetația rămasă după cosirea/recoltarea pajiştilor temporare.

Care este valoarea amenzilor

Călin Perneș – directorul APIA Sălaj ne-a comunicat că valoarea sancțiunilor pentru fermierii care încalcă standardul GAEC 3 este una considerabilă. Fermierii găsiți vinovați de incendierea terenurilor vor primi mai puțini bani de la APIA. Ei vor fi penalizați cu un procent important din subvenția pe care o au de încasat pentru anul în curs. Valoarea exactă a procentului de penalizare este stabilită de programul informatic al instituției, raportând suprafața arsă a terenului la suprafața totală a terenului deținută de fermier și care este declarată la APIA.

Conducerea instituției ne-a cofirmat că, până la această dată, s-au emis deja mai multe sancțiuni la nivel de județ. Controalele sunt serioase și ele se vor înteți până la 30 septembrie, dată la care se încheie oficial campania agricolă. Terenurile agricole, declarate în cadrul APIA Sălaj, vor fi atent supravegheate de ISU Sălaj precum și de sistemul informatic de monitorizare prin satelit, în timp real.

Ce se întâmplă dacă terenurile sunt arse în mod neintenționat sau de către un autor necunoscut

Directorul APIA Sălaj ne-a declarat că pot exista și cazuri în care terenurile să nu fie arse direct de către fermierii care le dețin. Pot apărea incendii din cauze naturale, datorate condițiilor meteo nefavorabile, sau în unele cazuri focul poate fi propagat de către alte persoane rău ințenționate. În acest caz, fermierii se vor adresa de urgență la poliția sau primăria locală pentru a solicita o adeverință justificativă, pe care APIA o va introduce și păstra la dosarul fermierului respectiv.

Totodată, fermierii vor prezenta la APIA, după caz, copia procesului verbal de intervenție întocmit de către Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau copia după plângerea depusă la secția de Poliție. După finalizarea cercetărilor, fermierul în cauză trebuie să prezinte și copia documentului  de soluționare a sesizării făcute de el. Pe baza acesteia, fermierul va fi scutit de sancțiunile APIA pentru anul în curs.

Mai multe informații utile se găsesc în ghidul fermierului postat pe site-ul www.apia.org.ro.

Leave a Comment