APEL DE SELECȚIE – M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 22.03.2019 -31.05.2019 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2019 pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Data lansării apelului de selecție: 22.03.2019

Măsura M5/6A -Sprijinirea de activități neagricole

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricoleconform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013.Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D

Fonduri disponibile: 120.914 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.000euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2019.Sesiunea se va închide la atingerea pragului de supracontractare (valoarea proiectelor depuse să fie de cel putin 110% din valoarea alocării sesiunii ), caz în care se va reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj,în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicatpe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M5/6A.

 

APEL DE SELECȚIE – M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 22.03.2019 -10.05.2019 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2019 pentru M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Data lansării apelului de selecție: 22.03.2019

Măsura M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Beneficiari eligibili: Un parteneriat format din entitati juridice publice sau private legal constituite

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE format din minim doua entitati şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

  • Fermieri, cooperative, grupuri de producatori;• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;• Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fonduri disponibile: 201,864.59 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.900 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 10.05.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj,în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicatpe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M3/3A.

 

Date de contact: Asociația GAL Valea Someşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro, site: www.galvaleasomesului.ro

Alte articole

Leave a Comment