Anunț de presă

Data:  3 iulie 2019

 

Finalizare proiect P.O.R. 2.1.A, Dezvoltarea activității companiei Serafa Holding – facem cele mai bune lucrări

 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea activității companiei Serafa Holding – facem cele mai bune lucrări

Numele beneficiarului: SERAFA HOLDING SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele autoritatii de management Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice

Numele Organismului intermediar Agentia pentru Dezvoltare Nord-Vest

Obiectivele proiectului:

  1. Achiziționarea utilajului de foraj modern care înglobează tehnologii moderne
  2. Crearea de noi capacități de servicii prin dotarea întreprinderii cu un utilaj modern de forare
  3. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii prin menținerea locurilor de munca actuale (1) si angajarea a 5 persoane.

Valoarea totala a proiectului: 986,853.02 RON

Finantarea nerambursabila: 828,894.35 RON

Valoare contributiei europene(FEDR): 634,104.17 RON

Rezultatele proiectului:

  1. Achiziționarea utilajului de foraj modern care înglobează tehnologii moderne
  2. Crearea de noi capacități de servicii prin dotarea întreprinderii cu un utilaj modern de forare
  3. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii prin menținerea locurilor de munca actuale (1) si angajarea a 5 persoane.

Data începerii proiectului: 05.04.2017

Data finalizării proiectului: 31.07.2019

 

SERAFA HOLDING SRL în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlu  „Dezvoltarea activității companiei Serafa Holding – facem cele mai bune lucrări”, cod SMIS 113695, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, impactul investiției la nivelul localității/regiunii fiind oferirea de servicii cu un utilaj modern de forare și angajarea a 5 persoane.

Leave a Comment