Anunţ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Autorizaţiei Integrate de mediu revizuite, ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu nr 2 din 18.07.2016, emisă pentru obiectivul: Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Sălaj, com Dobrin, loc.Dobrin extravilan, parcela Între Păduri, titular: SC Brantner Servicii Ecologice SRL. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, str Parcului nr 2, fax:0260-662622, e-mail office@apmsj.anpm.ro în termen de 30 de zile de data apariţiei anunţului.

Leave a Comment