Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în 01.10.2020 ora 0900, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a autoturismului VW Golf, an 2001, alb, motor 1896 cmc diesel, cu nr.SJ-99-LEN.

Prețul de începere a licitației este de 4.500 lei reprezentând 50% din prețul de pornire al primei licitații.

Toți cei interesați de cumpărarea bunului mobil scos la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău

Leave a Comment