ANPC vrea mai multă protecție pentru drepturile clienților, în piețe

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) semnalează necesitatea ca administratorii piețelor să informeze comercianții cu privire la obligațiile pe care le au față de clienți, cât și pentru buna funcționare a spațiilor de comercializare. Afișarea prețurilor și denumirea produselor sunt două aspecte la care face referire un proiect de ordin publicat de ANPC în dezbatere publică. ”Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin Direcția Generală Control, Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul ANPC, vă supune atenției proiectul ordinului președintelui ANPC privind unele măsuri de informare a consumatorilor precum și de consiliere a operatorilor economici, la intrarea în piețe”, se arată în comunicatul de presă al ANPC.

Astfel, administratorul pieței va afișa, la loc vizibil, lângă orarul de funcţionare, la punctele principale de acces, un afiș care are rolul de informare a consumatorului, respectiv consiliere a comerciantului. Afișul va cuprinde următoarele informații: „În atenția operatorilor economici și a consumatorilor. Este important să vă asigurați că mijloacele de măsurare sunt verificate metrologic, potrivit reglementărilor legale; să vă asigurați că prețul produselor este afișat, este vizibil și înscris într-o formă clară; că denumirea produselor ce se comercializează este în limba română; că produsele se comercializează în cadrul datei durabilității minimale; este important să ştiţi că laptele, produsele lactate, carnea, produsele din carne, peștele, ouăle se comercializează în structuri de vânzare special amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare şi condiţiile de depozitare stabilite de producător; este important să ştiţi că vinul se comercializează exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului; să vă adresați pentru consiliere în domeniul protecției consumatorilor, structurii teritoriale pentru protecția consumatorilor de pe raza de funcționare a pieței.”

Afişarea informaţiilor pentru operatori și consumatori va fi realizată prin grija administratorului pieței, pe acelaşi suport sau panou, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului. Suportul sau panoul pe care se face afişarea trebuie să fie monocolor, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori, indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. Înălţimea minimă admisă a literelor/cifrelor este de 30 mm și grosimea literelor este de 5 mm. ”Dorim emiterea acestui ordin și pentru a preîntâmpina situații existente în trecut, atunci când comercianții au oferit consumatorilor produse depozitate în condiții improprii, fără a asigura condiții optime de perisabilitate și trasabilitate, conform legislației în vigoare, precum și produse care prezentau informări incomplete sau incorecte, în raport cu denumirea, originea, respecți traducerea în limba română pe etichetele de prezentare și de produs”, mai arată ANPC.

 

 

 

One Thought to “ANPC vrea mai multă protecție pentru drepturile clienților, în piețe”

  1. Anonim

    Adică să lipești afișe pe uși și geamuri, în loc că administrația pieții și inspectorii ANPC să-și facă treabă. Mari pișicheri, mari.

Leave a Comment