Angajatori, atenție! Modelul contractului individual de muncă a fost modificat

Modelul-cadru al contractului individual de muncă a fost modificat începând din 19 iulie, conform unui ordin al ministrului muncii şi solidarităţii, publicat în Monitorul Oficial. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează că un prim element de noutate constă în includerea în contractul individual de muncă a unei scurte caracterizări sau descrieri a activității pentru salariații microfirmelor având în vedere eliminarea fișei postului. Concret,  ”atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepţia microîntreprinderilor cu până la nouă salariaţi, care vor completa o scurtă caracterizare, respectiv descriere a activităţii. Astfel, microîntreprinderile care au eliminat fișa postului sau nu au întocmit-o la angajare vor trebui să actualizeze contractele de muncă deja existente, prin semnarea unui act adițional care să prevadă o scurtă descriere a atribuțiilor, în timp ce, pentru noii angajați, contractul va cuprinde, de la început, o caracterizare a sarcinilor ce revin lucrătorului. O altă noutate se referă la faptul că angajatorii trebuie “să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat”. Această prevedere se aplică doar în cazul persoanelor cy vârsta de până în 35 de ani, care  trebuie să adere la un fond de pensii administrat  privat în termen de patru luni de la angajare. Reprezentanții ITM Sălaj spun că persoanele cu vârsta de până în 45 de ani pot opta pentru aderarea la un astfel de fond, nefiind obligate să facă asta. În acest caz, se impune încheierea unui act adițional la contractul de muncă deja existent numai dacă salariatul are până în 35 de ani și mai puțin de patru luni de la angajare. “Reamintim obligațiile ce revin angajatorului privind contractul individual de muncă: încheierea în formă scrisă, înmânarea unui exemplar salariatului – anterior începerii activității, respectiv păstrarea la locul de muncă a unei copii pentru toți salariații care desfășoară activitate în acel loc. În plus, tot prin grija angajatorului, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților și se transmite inspectoratului teritorial de muncă anterior începerii activității”, au spus reprezentanții ITM Sălaj. Noul model-cadru al contractului individual de muncă se găsește  în format editabil pe site-ul  ITM Sălaj  www.itmsalaj.ro la secțiunea “Formulare Contract individual de muncă, alte formulare”.

Leave a Comment