Amenzi usturătoare aplicate angajatorilor certați cu legislația muncii

Inspectoratul Teritorial de Munca Sălaj a desfășurat, pe parcursul lunii martie, controale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care în fapt, reprezintă tot o forma de evaziune fiscală. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 113 agenți economici dintre care 55 au fost sancționați, aplicându-se șapte amenzi și 85  avertismente.

În urma controalelor au fost depistate 11 persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. S-au mai constatat încălcări ale prevederilor legale privind nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detașare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în forma scrisă. Cuantumul total al sancțiunilor contravenționale a fost de 31.800 lei.

Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la nerespectarea prevederilor legale privind sărbătorile legale, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea obligației pastrarii copiei contractului  individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă; necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale, completarea registrului cu date eronate sau incomplete.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 25 de agenți economici aplicându-se două amenzi în valoare totala de 8.000 de lei pentru  nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea controlului medical periodic conform prevederilor H.G.nr.355/2007, respectiv nealocarea de către angajator a timpului necesar  lucrătorilor desemnați pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor specifice ce le revin .

Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la neutilizarea echipamentului individual de protecție, faptul că în fișa postului nu sunt cuprinse atribuțiile și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănățatii în muncă, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție.

 

 

 

 

2 Thoughts to “Amenzi usturătoare aplicate angajatorilor certați cu legislația muncii”

  1. Anonim

    daca vreau sa reclam pe cineva, cum se face? pe un „patron” vrwau sa-l reclam !
    nu isi plateste oamenii ! iiar ei nu au cui sa se adreseje !

    1. Anonim

      pur si simlu , fa o reclamatie la ITM

Leave a Comment