Amenzi și avertismente în urma controalelor Inspecției Muncii Sălaj

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a desfășurat, pe parcursul lunii aprilie a.c. controale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor de muncă din cadrul ITM a vizat, cu prioritate, identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 85 agenți economici dintre care 41 au fost sancționați, aplicându-se două amenzi și 56 avertismente. S-au constatat încălcări ale prevederilor legale privind nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; netransmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic la termenul stabilit de H.G. nr.500/2011.

Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente se referă la nerespectarea prevederilor legale privind sărbătorile legale, nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea obligației păstrării copiei contractului  individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv, nerespectarea obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență al salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați un număr de 28 de agenți economici aplicându-se 21 de avertismente , cea mai mare parte dintre ele pentru că, în fișa postului, nu erau cuprinse atribuțiile și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătații în muncă, neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție precum și pentru neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G.nr.355/2007. Informațiile ne-au fost oferite de consilierul Mariana Pop, șef departament Comunicare și Relații cu Publicul din cadrul instituției.

 

 

 

One Thought to “Amenzi și avertismente în urma controalelor Inspecției Muncii Sălaj”

  1. Anonim

    La Soare de la salajeanu ia verificat contratu?

Leave a Comment