Ajutoare financiare excepţionale pentru producătorii sălăjeni de lapte

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează producătorii agricoli că, în data de 12 aprilie, a fost publicată în Monitorul Oficial o hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor. Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), şi intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii; au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA; produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.
Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de trei capete sau mai mare de nouă capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.
Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepţională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrele APIA până în 2 mai 2017, inclusiv, însoţite de următoarele documente (care se prezintă şi în original): copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF; copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii; copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii; extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii; după caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016. După caz, mai trebuie depuse documentele: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datată în anul 2017; copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017; copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ; dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie.
Plățile pentru ajutoarele de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează până în 30 iunie 2017.

One Thought to “Ajutoare financiare excepţionale pentru producătorii sălăjeni de lapte”

  1. Anonim

    ar fi cazul ca producatorii autohtoni de lapte sa fie ajutati, iar noi sa-i incurajam cumparand lapte romanesc, nu deseurile lactate poloneze si unguresti din supermarketurile „de renume”, purtate mii de kilometri prin trenuri si cisterne!

Leave a Comment