Ai o fermă mică? Află cum poți obține 15.000 de euro ca să-ți dezvolți afacerea

Una dintre cele mai atractive soluții de finanțare puse la dispoziția fermierilor, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, este subsmăsura 6.2 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (PNDR 6.2). Concret, micile ferme agricole vor putea primi, în 2017, o finanțare de 15.000 de euro, fără contribuție proprie și cu 75 la sută din bani în avans, pentru a-și dezvolta afacerea. Scopul acordării acestui ajutor nerambursabil de 15.000 de euro este acela de a sprijini fermele mici pentru a deveni întreprinderi agricole viabile, care își propun să comercializeze o parte tot mai mare a producției obținute, păstrând pentru consumul propriu al gospodăriei doar cantități mici de produse agricole. De principiu, sesiunea de înscriere pentru anul 2017 n-a fost anunțată încă, însă acest lucru s-ar putea petrece în curând.

 

Cine poate beneficia de acest sprijin?

Fermierii sălăjeni interesați să primească acest ajutor trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să poată dovedi dreptul de proprietate sau folosință asupra unei exploatații agricole din categoria fermelor mici; să fie înregistrați ca persoane fizice autorizate (PFA), titulari ai unor întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale; să fie asociați unici (sau majoritari), dar și administratori ai unei societăți comerciale; să aibă învăţământul minim de opt ani (clase); să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de finanţare; în cadrul unei familii doar unul dintre membri poate primi acest ajutor nerambusabil, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei. Ferma mică este acea exploatație agricolă care are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 și 11.999 de euro și este calculată pe baza unor coeficienți prestabiliți pentru fiecare tip de cultură sau rasă de animal.

Exploatația agricolă trebuie să fie înregistrată de fermier în nume propriu (ca persoană fizică) sau sub o formă de organizare eligibilă (cel puțin PFA), cu cel puțin 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare.

 

Estimarea dimensiunii economice a firmei – câteva exemple

Dacă dorești să îți estimezi dimensiunea economică a propriei ferme, iată câteva exemple în cazul fermelor vegetale: un hectar de brazi pentru Crăciun are un coeficient de producție de 3.580,25 euro; un hectar de grâu are un coeficient de producție de 529,67 euro; un hectar de plante medicale și aromatice are un coeficient de producție de 812,88 euro; un hectar de legume în câmp are un coeficient de producție de 7.113,49 euro; un hectar de legume în sere sau solarii are un coeficient de producție de 37.209,23 euro; un hectar de livadă are un coeficient de producție de 2.703,58 euro.

În cazul fermelor de animale, dimensiunea economică este stabilită în funcție de numărul de animale din exploatație. Iată câteva exemple: o vacă pentru lapte are un coeficient de producție de 1.033,43 euro; în cazul oilor, un exemplar are un coeficient de producție de 50,47 euro; pentru 100 de curcani, coeficientul de producție este 4.133,33 euro; un stup de albine are un coeficient de producție de 52,26 euro.

Pentru a calcula dimensiunea fermei, înmulțește suprafața fiecărei culturi sau numărul de animale cu numărul de S.O.-uri prezentate mai sus. Asigură-te că deții o exploatație agricolă cuprinsă între 8.000 și 11.999 S.O. Fermierii au în mod frecvent mai multe culturi și animale în cadrul propriilor exploatații agricole, astfel că valorile amintite mai sus pot fi însumate, în funcție de specificul propriu al fiecărei ferme. Documentul justificativ cerut la depunerea proiectului va fi, după caz: extrasul din Registrul Agricol eliberat de primăria locală; extrasul din Registrul Exploatațiilor eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj; extrasul eliberat de Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură, prin direcțiile locale.

 

Actele necesare pentru depunerea proiectului

Principalele documente necesare pentru depunerea proiectului sunt: planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatației; cererea de finanțare; documente pentru justificarea dimensiunii exploatației agricole; copiile situațiilor financiare încheiate pentru ultimul an fiscal, în funcție de forma de organizare, doar dacă este cazul; copia actului de identitate pentru responsabilul legal al proiectului; copia diplomei de absolvire pentru ultima formă de învățământ urmată, fiind obligatorie absolvirea a cel puțin opt clase; documente pentru justificarea dreptului de proprietate sau folosință în cazul terenurilor agricole exploatate; documente pentru justificarea numărului de animale deținut. Beneficiarii nu pot depune proiecte în cazul celorlalte măsuri de finanțare a agriculturii din PNDR 2014-2020 decât după încasarea ajutorului financiar nerambursabil din cea de-a doua tranșă.

 

Ce fonduri poate primi un fermier?

Ajutorul financiar nerambursabil este de 15.000 de euro, pentru toate exploatațiile agricole care se regăsesc în intervalul 8.000 – 11.999 S.O. Beneficiarul va încasa acești bani în două tranșe: prima tranșă este de 75 la sută din valoarea totală a ajutorului nerambusabil, respectiv de 11.250 de euro, după aprobarea proiectului, sub formă de avans; tranșa finală este de 25 la sută, respectiv 3.750 de euro și se va acorda într-un interval de cel mul trei ani în cazul exploatațiilor agricole (sau cel mult cinci ani în cazul exploatațiilor pomicole), însă doar după îndeplinirea obligațiilor asumate de către beneficiar și detaliate mai jos în acest articol. Depunerea proiectelor este condiționată de respectarea unui punctaj minim diferit în cadrul fiecărei lună de depunere a proiectelor. Punctajul minim solicitat va fi diminuat pe măsura derulării sesiunii de depunere a proiectelor, astfel încât un număr tot mai mare de solicitanți să își depună cererile de finanțare. În sesiunea de depunere a proiectelor din anul 2016, punctajul solicitat pentru acceptarea proiectului spre verificare a fost de 55 de puncte în prima lună și de 15 puncte în ultima lună.

 

Cheltuielile eligibile

Cheltuielile considerate necesare de către solicitant pentru realizarea proiectului sunt considerate eligibile, indiferent de natura lor. Iată câteva exemple de cheltuieli eligibile pe care solicitanții le pot include în planul de afaceri: achiziția de teren sau material biologic; efectuare de studii, precum cel pentru sectorul pomicol; achiziția de instalații, echipamente, utilaje; constituirea unui capital de lucru pentru: plata salariilor și a contribuțiilor sociale, plata chiriei, achiziția de materii prime, îngrășăminte chimice, dar și alte cheltuieli curente care intervin în activitatea fermei.

 

Unde se depune proiectul?

Proiectele pregătite pentru obținerea ajutorului nerambursabil de 15.000 de euro acordați prin PNDR 6.2 se vor depune în format fizic, astfel: un exemplar original pe suport de hârtie; un format electronic CD al cererii de finanțare și al planului de afaceri. Depunerea se va realiza personal de către solicitant la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Sălaj . În cadrul acestei măsuri nu se acceptă depunerea proiectului prin intermediul unui împuternicit notarial.

 

Obligațiile solicitantului

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă, în mod obligatoriu, în termen de cel mult nouă luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului financiar. Condițiile obligatorii prevăzute în planul de afaceri și asumate de către solicitant, prin depunerea proiectului, se referă la: beneficiarul este obligat să crească performanțele economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20 la sută din valoarea primei tranșe de sprijin, respectiv să obțină venituri de cel puțin 2.250 de euro (aceste venituri trebuie să fie obținute până la momentul solicitării tranșei a doua); în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd; să aibă stabilit domiciliul/sediul social în unitatea administrativ-teritorială în care este înregistrată exploataţia, în cel mult nouă luni de la semnarea contractului de finanțare. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi unitate administrativ teritorială sau zona limitrofă, în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, această condiţie se aplică doar solicitanților care se află într-o astfel de situaţie.

One Thought to “Ai o fermă mică? Află cum poți obține 15.000 de euro ca să-ți dezvolți afacerea”

 1. Anonim

  pt. autorul articolului !
  dute si invata meserie !
  si dupa aceea intra pe AFIR.INFO si te documenteaza kalumea, inainte sa vi cu asemenea articole de 2 lei.
  le incurci ca la Ploiesti !
  mai simplu si corect era sa dai link-ul pe care sa intre oamenii si era mai bine, decat sa scrii aemenea articol, in care ai facut un ghiveci, si dai si infoarmatii incomplete, care zapacesc oamenii.
  dar intentia este buna, ceea ce e de laudat !

Leave a Comment