Agenţii economici vor primi mai greu bani de la stat

Firmele mici şi mijlocii care se califică să primească până la 200.000 de euro ca ajutor de minimis trebuie acum să facă dovada creării şi menţinerii a cel puţin şapte noi locuri de muncă. Până acum nu exista o astfel de constrângere, iar banii au fost alocaţi aproape integral.
Guvernul introduce criterii suplimentare de eligibilitate pentru firmele mici şi mijlocii care doresc să obţină ajutoare de minimis, investitorii fiind obligaţi, mai nou, să facă dovada creării şi menţinerii unui număr minim de locuri de muncă dacă doresc să primească bani de la stat.
În acest sens, a fost elaborat un nou proiect de Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii. “Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei: cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv; şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv”, se arată în nota de fundamentare. În vechea schemă de acordare a acestui tip de ajutor din partea statului nu exista obligativitatea legată de crearea şi menţinerea de noi locuri de muncă.
Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile de la bugetul de stat în procent de 100 la sută din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier. Ajutorul de minimis se plăteşte după efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare şi verificarea la faţa locului de către reprezentanţii Fiscului a cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi.

Alte articole

Leave a Comment