Agenții economici, sancționați de inspectorii de muncă

 

Amenzi de peste 40.000 de lei. Cu asta s-au ales mai mulți agenți economici din județ care nu au respectat legislația în domeniul muncii. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în urma unor controale desfășurate în cursul lunii noiembrie. Acțiunile de control au vizat respectarea legislației în domeniile: relații de muncă (RM) și sănătate și securitate în muncă (SSM). După cum a explicat Luminița Nemeș, inspector șef ITM Sălaj, în domeniul RM au fost controlați 65 de agenți economici, din care 27 au fost sanctionați și au fost aplicate cinci amenzi, în cuantum total de 29.000 de lei și 43 de avertismente. În urma controalelor, au fost depistate două persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă, angajatorii fiind sancționati contravențional. De asemenea, tot în domeniul precizat inspectorii au mai aplicat amenzi pentru: nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară și nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului. Deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la: nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, respectiv munca de noapte; nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației păstării copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv și pentru nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete.

Amenzi pentru lipsa echipamentului de protecție adecvat

În domeniul SSM au fost controlați 39 de agenți economici și au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 12.000 de lei pentru neasigurarea echipamentui de protecție adecvat, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea evenimentelor, dar și 21 avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: neefectuarea controlului medical la angajare sau periodic; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate; neincluderea în fișa postului a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al SSM, dar și lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție. Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Alte articole

Leave a Comment