Agenţii economici, sancţionaţi de inspectorii de muncă

Tradiţionalele controale lunare  desfăşurate atât în  domeniul relaţiilor de muncă (RM) cât şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM) de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj  au scos la iveală o serie de abateri.. Astfel, în cursul lunii aprilie,  în domeniul RM, inspectorii au  controlat 76 de agenţi economici din care 25 au fost sanctionaţi, aplicându-se cinci amenzi, în cuantum total de 26.500 de lei şi  40 de  avertismentee. În urma controalelor a fost depistată o persoană care muncea fără a avea întocmit contract  individual de muncă,   angajatorul fiind sancţionat contravenţional. Inspectorii de muncă au mai constat şi alte abateri pentru care au aplicat amenzi contravenţionale: nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal ; nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţără şi nerespectarea obligaţiei ca salariatului să i se elibereze  adeverinţă de vechime la încetarea activităţii. De asemenea, deficienţele constatate pentru care inspectorii de muncă au  aplicat avertismente , se referă la: nerespectarea prevederilor  privind  sărbătorile legale; nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligaţiei păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru salariaţii din locul de munca respectiv şi  nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic. În domeniul RM au fost controlaţi 31  de agenţi economici aplicându-se două amenzi în cuantum total de  16.000 de lei  pentru necomunicare în termen a unui accident de muncă, respectiv pentru neasigurare schelă în constructii având consecinţă producere de accident de muncă. Au fost aplicate şi   21 de  avertismente pentru: lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire şi protecţie; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie; nerespectarea obligaţiei de a stabili prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul SSM pentru toţi lucrătorii; neefectuarea controlului medical periodic la angajare şi lipsa instrucţiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activitătile desfăşurate. Pentru toate deficienţele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

Alte articole

Leave a Comment