Acte mai puține pentru ridicarea anumitor construcții

Primăria municipiului Zalău informează cetățenii interesați cu privire la modificările și completările la Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, text în vigoare începând cu data de 2 noiembrie 2019. Astfel, emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru: construirea de locuințe unifamiliale; construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor; consolidări ale imobilelor existente;construirea de împrejmuiri; dezmembrări, comasări de terenuri. Avizele obţinute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie, cât şi pentru autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu şi altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora. Solicitarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire se face cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. Se pot executa fără autorizație de construire lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului.

Leave a Comment