Şomaj pentru absolvenţi

Şomaj pentru absolvenţiAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj acordă indemnizaţii de şomaj absolvenţilor din învăţământ. Aceştia, cu condiţia să aibă minim 16 ani, pot beneficia de şomaj pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la agenţie în maximum 60 de zile de la data absolvirii. Potrivit informaţilor furnizate de directorul AJOFM Sălaj, Romeo Sârca, absolvenţii promoţiei 2011 se pot înregistra în termen de 60 de zile începând cu următoarele date: absolvenţii şcolilor de arte şi meserii, din prima zi a lunii următoare datei absolvirii; 9 iulie pentru absolvenţii liceului care au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune; 9 iulie pentru absolvenţi ai liceului fără diplomă de bacalaureat; 8 septembrie pentru absolvenţii care promovează examenul de bacalaureat în sesiunea a doua; absolvenţii de studii superioare, se pot înregistra cu data de întâi a lunii următoare datei absolvirii. Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ superioară. Pentru înregistrarea în evidenţele AJOFM e nevoie de: act de identitate (copie şi original); act de studiu sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii (copie şi original); certificat de naştere (copie şi original); certificat căsătorie, divorţ-unde este cazul (copie şi original); adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea

Alte articole

Leave a Comment