30 mai – termen pentru depunerea situațiilor financiare pe 2017

Persoanele juridice, respectiv societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia depunerii situaţiilor financiare pentru anul 2017 până în data de 30 mai.

Pentru depunerea situaţiilor anuale contribuabilii pot folosi programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de unităţile fiscale teritoriale ale ANAF sau programul de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii/ Situaţii financiare anuale/ Raportări anuale an 2017, au precizat reprezentanții reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publicea Sălaj.

Leave a Comment