21 decembrie, termen limită de depunere a declaraţiilor fiscale              

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte contribuabililor că, în conformitate cu prevederile art.155 din Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc în 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până în data de 21 decembrie 2017. Excepţie fac formularul 097 şi formularul 390 VIES, care au ca termen de depunere data de 27 decembrie.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plată şi la declararea obligaţiilor fiscale, se recomandă contribuabililor utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor fiscale iar pentru contribuabilii care nu deţin un certificat digital şi nu pot depune declaraţiile on-line, să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale. Astfel, contribuabilii sunt aşteptaţi până joi, 21 decembrie, să depună, după caz, la unităţile fiscale, următoarele: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna  precedentă formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2017, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată,  formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru luna precedentă formular 301; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată , formular 307; Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, formular 311; efectuarea plăţii impozitului reținut la sursă în luna precedentă; efectuarea plății contribuţiei trimestriale pentru medicamente pe trimestrul III 2017; efectuarea plății anticipate de 50 la sută din impozitul pe venitul din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată); plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până în data de 25 a lunii următoare).

Alte articole

Leave a Comment