Posturi cu salarii de peste 10.000 de lei, scoase la concurs de Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Zalău scoate la concurs în perioada următoare, trei posturi de director. Este vorba despre posturile de director îngrijiri, director medical și director financiar-contabil.

Candidații interesați în a participa la concursul pentru postul de director îngrijiri din cadrul celei mai mari unități spitalicești din județ, funcție ocupată în prezent prin interimat de asistentul Laura Păcurar, trebuie să îndeplinească câteva condiții specifice: să aibă statutul de asistenți medicali generaliști principali, vechime de minimum doi ani ca asistenți medicali generaliști principali și să fie aboslvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență, respectiv diplomă de absolvire. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină cererea de înscriere, copie de pe actul de identitate, copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, curriculum vitae, adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, cazierul judiciar, declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu și proiectul de specialitate. Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, la SJU Zalău, până în 7 ianuarie 2020, ora 15. Concursul va consta în: proba scrisă – 15 ianuarie 2020, ora 10, susținerea proiectului de specialitate care va avea loc în 16 ianuarie 2020, ora 9, respectiv interviul de selecție – 16 ianuarie 2020 ora 11. Remunerația directorului îngrijiri, conform datelor privind transparența veniturilor salariale publicate la finalul lunii septembrie a fost de 9.077 de lei net. Remunerația precizată include salariul de bază, sporuri plus indemnizația pentru hrană.

Postul de director medical, ocupat prin interimat

Aspiranții pentru postul de director medical, asigurat în prezent prin interimat de medicul pediatru Eva Lapoș, trebuie să fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; să aibă ststutul de cel puțin medic specialist și vechime în specialitate de minimum cinci ani. Dosarul de înscriere la concurs, care trebuie să conțină documentele menționate la fel ca pentru postul de director îngrijiri, se depun la sediul SJU Zalău, la secretariatul comisiei de concurs până în 3 ianuarie 2020, ora 15. Proba scrisă se va desfășura în 13 ianuarie 2020, ora 10, susținerea proiectului de specialitate – 14 ianuarie 2020, ora 9 și interviul de selecție 14 ianuarie 2020, ora 11. Remunerația directorului medical, conform datelor privind transparența veniturilor salariale publicate la finalul lunii septembrie a fost de 17.082 de lei net. Remunerația precizată include salariul de bază și indemnizația pentru hrană.

Postul de director financiar contabil, salariu de peste 11.000 de lei lunar

Postul de director financiar contabil, ocupat în prezent de economistul Elisabeta Ionescu a cărui mandat de trei ani expiră la începutul anului, este scos la concurs. Cei interesați trebuie să îndeplinească condiții specifice: fie absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; să aibă cel puțin doi ani vechime în specialitatea studiilor și să dețină certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul ”Sistemului european de conturi”, precum, și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs până în 30  decembrie, ora 15. Concursul va avea loc după cum urmează: 9 ianuarie, ora 10, proba scrisă; susținerea proiectului de specialitate – 10 ianuarie 2020, ora 9 și interviul de selecție – 10 ianuarie 2020, ora 11.Remunerația directorului îngrijiri, conform datelor privind transparența veniturilor salariale publicate la finalul lunii septembrie a fost de 11.477 de lei net. Leafa precizată include salariul de bază, sporuri, plus indemnizația pentru hrană.

 

One Thought to “Posturi cu salarii de peste 10.000 de lei, scoase la concurs de Spitalul Județean”

  1. Anonim

    Salarii uriaşe pentru munca depusă. Si când te gândeşti că un manager care ia pe luna cam 25 000 lei mai este şi medic şi la orele 13 este la cabinetul privat, să tot munceşti în Romania.

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul