Autorităţile judeţene deschid punga pentru a încuraja mişcarea

Consiliul Judeţean Sălaj a lansat sesiunea de selecţie a proiectelor de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative, care vor beneficia de finanţare pe anul 2018.

Cei interesaţi îşi pot depune proiectele până la 13 iulie, evaluarea acestora fiind programată între 16 şi 20 iulie. Rezultatul sesiunii de selecție se va publica pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la adresa http://www.cjsj.ro. În acest an sunt puşi la bătaie 75.000 de lei, bani ce pot fi accesaţi de asociații și fundații cu activități în domeniul sportiv (50.000 de lei) sau în domeniul tineret și recreativ (25.000 de lei). În categoria activităţilor pentru care se acordă finanţare intră organizarea de evenimente sportive publice de interes local; organizarea acțiunilor/activităților sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a populației; organizarea cantonamentelor pentru pregătirea fizică a sportivilor; participarea la concursuri și competiții sportive; organizarea de acțiuni/activități sportive pentru persoanele cu nevoi speciale practicate atât în scopul dezvoltării personalității și integrării în societate, cât şi pregătirii participării la competiții specifice; organizarea de tabere/caravane tematice pentru tineri; ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilităților tinerilor

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele cu cazarea, hrana, onorariile sportive, transportul, serviciile, materialele consumabile şi cele sportive.

Documentele vor fi evaluate de către o comisie din cadrul CJ Sălaj, în baza unor criterii ce privesc relevanţa, fezabilitatea, eficienţa costurilor şi rezultatul proiectului. Pentru a fi selectate în vederea finanţării, proiectele trebuie să cumuleze minim 60 de puncte din cele 100 posibile. Limita de finanţare este de maxim 90 la sută din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 5.000 lei/proiect/activitate, până la epuizarea totală a fondurilor alocate. Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuţie, în numerar, din partea beneficiarului, justificată prin extras de cont semnat și ștampilat de banca emitentă, alcătuită din cofinanțarea de minim 10 la sută din valoarea totală eligibilă a proiectului şi valoarea totală neeligibilă a proiectului.

Alte articole

Leave a Comment