Un post de director în Primăria Zalău, scos la concurs

Primăria municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea postului de director executiv la Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău şi a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor. Pentru a putea participa la concurs, candidații interesați trebuie: să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; să aibă diplomă de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă și minimum șapte ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Dosarele se pot depune până în 30 ianuarie la sediul Primăriei municipiului Zalău, piaţa luliu Maniu nr. 3. Serviciul resurse umane, salarizare, camera 30. Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor – în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; proba scrisă – în 14 februarie, de la ora 11 și interviul care va avea loc într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului la primăria Zalău, piața luliu Maniu nr. 3, Serviciul resurse umane, salarizare, camera 30, telefon 0260-610550 interior 162, fax 0260-661869 potrovitadana@zalausj.ro , persoană de contact: Dana-Maria Potroviţă – consilier şi pe pagina de internet a primăriei.

One Thought to “Un post de director în Primăria Zalău, scos la concurs”

  1. […] Primăria municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea postului de director executiv la Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Citeste mai mult […]

Leave a Comment