Măsuri de protecție a climei – proiect de anvergură cu participarea Primăriei Zalău

Conducerea Primăriei Municipiului Zalău a participat, ieri, 16 octombrie 2018, la prima sesiune de instruire a unității de implementare a proiectului de consultanță BEACON – Bridging European and Local Climate Action, care a avut loc în sala mică de ședințe a instituției.
”Acest proiect promovează acțiunile în domeniul protecției climei și facilitează un schimb între parteneri la nivel național, local și educațional din Europa. Scopul este de a consolida cooperarea bilaterală și multilaterală între partenerii din proiect pentru implementarea țintelor stabilite prin Acordul de la Paris. Prin învățarea în comun, crearea de rețele și servicii de consiliere personalizate, factorii de decizie politică și unitățile de implementare vor dobândi competențe tehnice și de proces care îi vor ajuta să dezvolte, să perfecționeze și să pună în aplicare măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Bunele practici ale măsurilor de reducere a emisiilor vor fi diseminate pe baza unei analize la nivelul UE a unor instrumente naționale de protecție a climei care au avut succes, cu accent pe următoarele sectoare: clădiri, transport, mica industrie și agricultură. În plus, bunele practici la nivel local vor fi identificate și împărtășite într-o rețea cu întâlniri periodice a 34 de municipalități din Republica Cehă, Grecia, Polonia, Portugalia, Germania și România (Alba Iulia, Buzău, Deva, Râmnicu Vâlcea și Zalău). Municipalitățile participante vor primi asistență tehnică și consiliere personalizată pentru transferul bunelor practici și implementarea cu succes a acestora în contextul specific local”, se arată într-un comunicat remis presei de Primăria Zalău.

”Există o preocupare pentru toate comunitățile responsabile, de a lăsa generațiilor viitoare un oraș curat, cu emisii scăzute de CO2 față de nivelul actual, de aceea cred că este benefic să intrăm în acest proiect la finalul căruia vom avea câteva repere care să conducă la creșterea calității vieții în comunitate și la atenuarea schimbărilor climatice.”, a spus primarul municipiului, Ionel Ciunt.

Alte articole

Leave a Comment