Măsuri de prevenire şi protecţie în caz de inundaţii. Se verifică digurile din județul Sălaj

Construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din judeţul Sălaj sunt verificate, în această perioadă, de către specialişti în domeniu.

În cursul acestei săptămâni a început verificarea obiectivelor din Sălaj, mai exact: lacurile de acumulare de la Vârșolț și Sălățig, acumularea nepermanentă la Cuceu, barajele Borla și Meseș, regularizările cursurilor de apă Pria, Valea Boului, Marin, Valea Solona, Valea Mineu, Valea Sălaj, Valea Apa Sărată, râul Crasna și Valea Zalău.  Comisia este formată  din reprezentanţi ai Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj, ai Instituţiei Prefectului, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj și ai filialelor teritoriale din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și Romsilva.

Potrivit reprezentanţilor organizaţiei Apele Române Someș-Tisa, experţii verifică modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la acţiunea similară din anul 2020, starea tehnică şi funcţională a digurilor, a barajelor, a acumulărilor permanente, precum și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor. De asemenea, sunt vizate lucrările de regularizare a cursurilor de apă şi modul în care sunt întreţinute secţiunile podurilor pentru asigurarea capacităţii de scurgere a apelor.

“Totodată, se urmărește situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, reactualizarea Planurilor de acțiune în caz de accident la baraj și a Planurilor locale și județene de apărare împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase, precum și integrarea hărților de risc la inundații în Planurile de Urbanism Generale și afișarea la sediul primăriilor a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice”, au precizat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa. În funcție de evoluția situației epidemiologice, verificările vor continua și în celelalte județe din arealul Someș-Tisa, respectiv: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Cluj.

Leave a Comment