La Spitalul Județean de Urgență Zalău, un alt post de director – scos la concurs

Cea mai mare unitate spitalicească din județ, aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj, scoate la concurs un nou post de director. Este vorba despre un job de director administrativ, funcție contractuală, post introdus în organigrama instituției la finalul anului trecut.

Persoanele care intenționează să își depună dosarul pentru concurs trebuie să îndeplinească anumite condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul sanitar, economic, juridic sau tehnic; dovadă din care sa rezulte minimum șase ani vechime în funcții de conducere; minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor; curs achiziții publice; curs managementul serviciilor de sănătate și cunoștințe operare calculator. Concursul va consta în două probe: cea scrisă – 26 februarie, ora 10 și proba interviu – 28 februarie ora 10. Dosarele de înscriere se depun la sediul SJU Zalău și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul SJU Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr. 67.

Alte trei posturi de director, scoase la concurs la începutul anului

În cursul lunii trecute, la cea mai mare unitatea spitalicească din județ s-au organizat concursuri pentru ocuparea a trei posturi de: director medical, director îngrijiri și director financiar-contabil, joburi aflate în organigrama celei mai mari unități spitalicești. Acestea au fost ocupate prin interimat, pentru o perioadă șase luni cu prelungire de încă maximum șase luni. Întrucât interimatul nu mai putea fi prelungit, conform legii a fost necesară organizarea de cocursuri pentru ocuparea celor trei posturi de director precizate.

 

 

Alte articole

3 Thoughts to “La Spitalul Județean de Urgență Zalău, un alt post de director – scos la concurs”

  1. nely

    Directori cat de multi,platiti gras ca si doctorii,asistentele,infirmierele.Banii din sanatate merg in buzunarele lor.Vai de noi.Sa ne fereasca Dumnezeu sa fim bolnavi.

  2. Anonim

    Inflaţie de directori, cu salarii exorbitante şi ceasuri-zile de aşteptare la Urgenţă, luni de aşteptare la analize şi … economii sau împrumuturi ale pacienţilor în buzunarele medicilor. Ăsta este sistemul de Sănătate în România!

  3. Anonim

    SCAPATI DE jidveianu!!!!! Va spurca spitalul!

Leave a Comment