La Serviciul de Administrare a Domeniului Public, Primăria Zalău organizează concurs pentru postul de director

Primăria municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea postului de director grad II la Serviciul de Administrare a Domeniului Public (SADP) Zalău. Pentru a putea participa la concurs, candidații interesați trebuie: să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti; să fie  absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale sau cu diplomă echivalentă, respectiv vechime în specialitatea studiilor necesare de minimum șapte ani. Concursul va consta în proba scrisă, care va avea loc în 21 februarie de la ora 10, respectiv interviul. Data desfășurării interviului și ora urmând a fi comunicate ulterior. Termenul limită pentru depunerea dosarelor la concurs este 7 februarie, ora 16. Persoanele interesate pot obține relaţii cu privire la desfăşurarea concursului la sediul Primăriei municipiului Zalău, piața Iuliu Maniu nr. 3, Serviciul resurse umane, salarizare, camera 30, telefon 0260-610550, interior 104.

SADP Zalău serviciu public de interes local

De menționat este faptul că SADP Zalău este un serviciu public de interes local înfiinţat în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 55 din 15 februarie 2018 al municipiului Zalău cu personalitate juridică şi funcţionează sub autoritatea acestuia. Activitatea SADP Zalău este coordonată și controlată de primarul municipiului și administratorul public. SDAP are sediul pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 68  și este organizat în birouri și compartimente, conform legislaţiei aplicabile şi a organigramei aprobate de Consiliul Local al municipiului Zalău. Are dreptul și obligația de a presta serviciul de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru activitățile: semnalizare rutieră și managementul traficului; administrare, amenajare, întreținere și exploatare parcări; administrarea, exploatarea, întreținerea și modernizarea piețelor și activitatea de pregătire a secțiilor de votare cu ocazia alegerilor.

One Thought to “La Serviciul de Administrare a Domeniului Public, Primăria Zalău organizează concurs pentru postul de director”

  1. Tot eu

    Întreb de ce in nici 2 ani de când sa organizat din nou concurs pentru același post sau schimbat cerințele. Va rog sa faceți o comparație între cerințele de acum aproximativ 2 ani si cele de acum.si daca nu aveți răspuns Ma căutați si o să pot sa il spun.este un lucru interesant de cum se ocupă posturile in administrația PSD.prin concurs

Leave a Comment