La Oficiul de Cadastru – se reia activitatea pentru consultarea cărților funciare vechi

Oficiul de de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj (OCPI) Sălaj permite, din nou, accesul persoanelor interesate în arhive pentru consultarea cărților funciare vechi. Este vorba despre personele care dețin user și parolă pentru aplicaţia integrată de cadastru şi carte funciară. Persoanele interesate vor avea acces în sediul OCPI Sălaj, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Zalău și Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Șimleu Silvaniei, cu respectarea prevederilor privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului. Astfel, accesul în incinta oficiului, a persoanelor interesate,care dețin user și parolă pentru aplicaţia integrată de cadastru şi carte funciară, în vederea studierii cărților funciare vechi, va fi posibil, începând din 25 mai, zilnic de luni până vineri în intervalul orar 9 – 14, pe bază de programare, iar timpul alocat fiecărei persoane va fi de maximum 30 de minute. Programarea, respectiv comunicarea datei și a intervalului orar de consultare, se va efectua telefonic sau on-line, prin intermediul adresei de e-mail a instituției (bcpi.zalău@ancpi.ro / bcpi.simleusilvaniei@ancpi.ro), ulterior înregistrării în R.G.I. a Cererii de consultare documente din arhivă, disponibilă pe site-ul www.ocpisalaj.ro, secțiunea Formulare și a confirmării Ordinului de plată, atașat cererii. De asemenea, preţul pentru consultarea cărţilor funciare este de 10 lei – 15 minute. Plata tarifului aferent serviciului 2.7.1 – Consultare documente din arhivă  va fi efectuată anterior înregistrării cererii prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul RO11TREZ561501503X009120 deschis la Trezoreria Zalău, cu menționarea CIF 9999830. Măsurile precizate au rolul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.

Leave a Comment