Hărnicia s-a născut la stat! Angajări prin concurs, în Ajunul Crăciunului

Angajările în sistemul public continuă și în luna decembrie. În această perioadă Consiliul Județean (CJ) Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent, treapta IA, la Serviciul administrativ din cadrul Direcției economice. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, respectiv vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – 5 ani. Concursul  se va desfășura cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului – 23 decembrie, ora 10 – proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Persoanele interesate pot să-și depună dosarul pentru concurs la sediul instituției, până în 12 decembrie, iar acesta trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Sălaj din Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Județul Sălaj, telefon 0260/614.120, interior 134.

 Șase ani experiență în administrația publică pentru o funcție contractuală 

Tot în această perioadă Primăria comunei Meseșenii de Jos scoate la concurs un post de inspector de specialitate – funcție contractual vacantă. Persoanele interesate de a participa la concursul pentru funcția precizată trebuie să aibă studii superioare și experiență în administrația publică de șase ani. Concursul va consta în două probe: scrisă – 17 decembrie, de la ora 10 și interviul – 19 decembrie, ora 10. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta, la sediul instituției, un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Relații suplimentare se obțin la sediul instituției.

Alte articole

One Thought to “Hărnicia s-a născut la stat! Angajări prin concurs, în Ajunul Crăciunului”

  1. Anonim

    ii cu pile clar, securistii n-au craciun

Leave a Comment