Eficiență energetică pentru alte trei blocuri din Zalău

Conducerea Primăriei Zalău a semnat, joi, contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din Municipiul Zalău”, cod SMIS 120260. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, – sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar organismul intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Durata implementării proiectului este de 26 luni de la data semnării contractului de finanțare (până în data de 30 aprilie 2021), din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 1.819.549 de lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 862.389 de lei, contribuția de la bugetul de stat este de 152.186 de lei, iar contribuția locală este de 804.973 de lei (buget local și asociațiile de proprietari).

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Prin implementarea proiectului se preconizează îmbunătățirea eficienței energetice în cele trei blocuri de locuit (consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an), îmbunătățirea condițiilor de trai a locatarilor din blocuri, prin reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50 la sută, precum și creșterea numărului de gospodării (locuințe) cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 58.

Alte articole

Leave a Comment