Direcția de Cultură Sălaj: statuia lui Ady Endre este ilegal amplasată

Ca urmare a amplasării a unei statui reprezentându-l pe poetul maghiar Ady Endre, în parcul din Piața Iuliu Maniu – Zalău, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj a comunicat, marți,  administrației locale din Zalău, câteva aspecte legale importante, din care reiese cu claritate faptul că amplasarea acestui „element de mobilier urbanistic”, așa cum este denumit de municipalitate, s-a făcut fără avizele necesare ce trebuiau obținute de la Direcția de Cultură județeană.  << Ansamblul Urban Piața Iuliu Maniu din Zalău este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, având cod LMI Sj-II-m-B-04989. În conformitate cu Legea Nr. 422 Republicată, din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, Art. 11 – (1), ”Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege”. Art. 23 – (1) ”Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.” (2) ”În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice; c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;” (3) ”Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.” Art. 24 (3) ”În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală;” În conformitate cu Legea monumentelor de for public nr. 120 din2006, Art. 2. – (1)” În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;” Art. 5. –”Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public.” Art. 8. -(1) ”În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice și instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora, după caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii situația monumentelor de for public aflate în administrare și care întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.” (2) ”În termenul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale ori instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcțiile sau amenajările având caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.”; (3) ”Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, urmând ca acestea să analizeze situațiile existente și să propună măsuri de intrare în legalitate, după caz.” În consecință, vă rugăm să luați toate măsurile necesare pentru intrarea în legalitate a lucrării privind amplasarea noii statui reprezentându-l pe poetul Ady Endre. Documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public trebuie să cuprindă toate elementele enumerate în Anexa 3 la O.M.C. nr. 2200 din 26.03.2015, atașată prezentei. Atașăm, de asemenea, modelul de cerere pentru eliberarea celor două avize necesare în vederea emiterii autorizației de construire. În speranţa unei bune colaborări, vă asigurăm de bunele noastre intenţii şi de tot sprijinul legal pe care instituţia noastră doreşte să vi-l acorde >>, se arată în înștiințarea scrisă, trimisă Primăriei Zalău de către Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj.

 

 

Alte articole

6 Thoughts to “Direcția de Cultură Sălaj: statuia lui Ady Endre este ilegal amplasată”

 1. Anonim

  Intelegem ca statuia nu are aviz. Dar, in sensul legii, ar trebui sa existe aviz de la Cultura si pt beculetele de Craciun, si pt tarabele de ziua orasului, ca tot in zona aia sunt si astea amplasate. Exista? Probabil ca nu. Ungurii si-au urmarit interesul, l-au pus pe Endre acolo, daca il muti, incalci 10 legi, inclusiv penale, iar romanii fac ce stiu mai bine: se cearta fara scop si fara rezultat. Daca era statuia lui Eminescu, inca se judecau contestatiile la licitatia de desemnare a constructorului…

 2. Anonim

  Duoamna Cocis are multă cultură, îngrijește și culturi feroase și neferoase. E membra PSD si vara lui Septimiu Sultanul din Simleu! Are pile si la Magazin Salajean de cenzureaza astia comentariile.

 3. Ilie

  Vai doamna, iar te-ai trezit tarziu !Acum faci gargara !Unde ai fost pana acum .Vorbesti de parca nu ai stiut ca se amplaseaza langa monument .Erai cumva la sedinta la PSD ?Te tii de primarul din Simleu precum raia de oaie !!!Erai o PSD-ista infocata,cum de ai devenit o liberara acum ?

 4. Roza

  Ady Endre – Cei ce întârzie mereu

  Noi veşnic întârziem de la toate,
  Noi de foarte departe am pornit.
  Ne este pasul trist şi obosit.
  Noi veşnic întârziem de la toate.

  Nici să murim împăcaţi nu se poate.
  Atunci când Moartea vine să ne ia,
  Din suflet ţâşnesc flăcări roşcate.
  Nici să murim împăcaţi nu se poate.

  Noi veşnic întârziem de la toate,
  Tardive ne sunt visul, succesul,
  Îmbrăţişarea, odihna, limanul,
  Noi veşnic întârziem de la toate.

 5. Marie

  Statuile care simbolizeaza vulgaritatea si grotescul la un loc, din parcul central, ce fel de avize culturale au?

 6. I.C.

  După cum se vede, dna specialistă în metalurgia culturii, secția forjă, scrie texte – adevărate capodopere birocratice – ca să-și justifice activitatea. Că de, vin alegerile, numirile în funcții etc.

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul