Munca la negru, un obicei care persistă în unele firme sălăjene

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a continuat, luna trecută, controalele la agenții economici sălăjeni, pentru depistarea situațiilor de ilegalitate în ceea ce privește angajații, contractele de muncă, sănătatea și securitatea în muncă și alte aspecte legate de legislația muncii.  Controalele  au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale etc. Au fost verificați 74 agenți economici, dintre care 33 au fost sanctionați, aplicându-se șase amenzi, în cuantum total de 47.500 lei și 50  avertismente. În urma controalelor au fost depistate șase persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, angajatorii fiind sancționati contravențional. Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației de eliberare a  adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului. Deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la nerespectarea prevederilor legale privind  munca suplimentară; nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației păstrarii copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete. Pe linia sănătății și securității în muncă, verificările efectuate  au vizat, în special, respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Au fost verificați 40 agenți economici, aplicându-se 35 avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G. nr.355/2007; lipsa instrucțiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate. Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment