Bugetul județului la mâna consilierilor

Un proiect de hotărâre care vizează aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean (CJ), pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023 va fi supus votului consilierilor județeni în cadrul ședinței ordinare de luni – 17 februarie. Proiectul se referă, pe de o parte, la aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate CJ Sălaj pe anul în curs şi estimări pentru anii 2021 – 2023, iar pe de alta la aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020. Propunerea de buget propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate CJ Sălaj este de 212.741.000 de lei și cuprinde: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a acestuia. Potrivit CJ Sălaj, sursele de venituri în cadrul secțiunii de funcționare reprezintă 32 la sută – sume alocate din taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru echilibrarea bugetului judeţului; 29 la sută sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sălaj; 26 la sută – cote şi sume defalcate din impozitul pe venit; opt la sută sume defalcate din taxa pe valoarea pentru drumuri judeţene;  patru la sută venituri proprii și 1 la sută subvenții de la bugetul de stat. Sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare este asigurată în procent de 66 la sută din excedentul anilor precedenți, 25 la sută din venituri reprezentând rambursările aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe, șapte la sută subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate, iar diferența de 1 la sută reprezentintă venituri proprii și venituri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). În ceea ce privește cheltuielile secțiunii de funcționare, 31 la sută din total, reprezintă cheltuielile de funcționare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj; 25 la sută cheltuieli pentru capitolul ”Cultură, recreere şi religie”; 18 la sută – cheltuieli de întreținere şi reparații drumuri şi poduri judeţene; 15 la sută -capitolul ”Autorități executive – aparat propriu”, cinci la sută – învățământ, care cuprinde cheltuielile pentru implementarea ”Programului pentru şcoli al României” și finanțarea învățământului special. De asemenea, 2,6 la sută reprezintă cheltuielile aferente capitolului bugetar ”Programe, cotizaţii, contribuţii” și trei la sută reprezintă capitolul alte cheltuieli, respectiv alte servicii publice generale: Centrul Militar Judeţean Sălaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj și Protecţia mediului.

Secțiunea dezvoltare

În cadrul cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 37 la sută din total, reprezintă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și 63 la sută cheltuielile de capital finanțate din venituri proprii. Pe domenii de activitate, structura se prezintă astfel: 58 la sută drumuri și poduri; 23 la sută investiții în domeniul sănătății; șase la sută – pentru Protecţia mediului; cinci la sută- DGASPC Sălaj; trei la sută în domeniul culturii; trei la sută – construcții civile și doi la sută reprezintă alte cheltuieli pentru: Centrul Militar Judeţean Sălaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj și învățământ. În ceea privește proiectul privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020, este propusă utilizarea sumei de 64.500.000 de lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020 în condițiile în care, în urma încheierii execuției bugetare a anului 2019 a rezultat un excedent total final în sumă de 68.723.350 de lei iar pentru anul în curs, valoarea totală a obiectivelor de investiții propuse a se realiza din bugetul local este de 97.519.000 de lei. Prevederile veniturilor secțiunii de dezvoltare pentru finanţarea investiţiilor este de 33.019.000  de lei, de unde propunerea de suplimentare a acestei secțiuni prin utilizarea parțială a sumei de 64.500.000 de lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

Alte articole

2 Thoughts to “Bugetul județului la mâna consilierilor”

 1. Anonim

  De ce nu scrieti ca se da la handbal 3milioane lei pentru locul 8

 2. Tot anonim

  Trăiască Tadici !
  Si banii de băutura !
  Si salariile mici ale jucătoarelor , din care mai ia si penalități.
  Si cele treizeci de miliarde. Pentru locul 8-10
  Dar aici e liniște .
  Pssssssss

Leave a Comment