Stema și sigiliul orașului Zalău (1930, 1922)

Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

La Arhivele Naționale Istorice Centrale (Comisia Consultativă Heraldică) se află reprezentarea grafică color a stemei orașului Zalău, județul Sălaj, așa cum este descrisă în Decretul regal nr. 2935 din 11 august 1930, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 186 din 21 august 1930, p. 7092: „Pe scut roșu un tânăr într’aripat de aur, stând în picioare, ținând în mâna dreaptă o sabie de aur cu care lovește un balaur negru pe care-l calcă cu picioarele, în mâna stângă o cumpănă de aur. Este stema veche a orașului. Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu cinci turnuri”.


Tot la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București (Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 56, fila 35) se află un sigiliu rotund (35 mm), imprimat cu tuș mov pe un document, emis la Zalău, în 26 iunie 1922, prin care Primăria orașului Zalău înaintează „sigiliul orașului Zalău cu stema” Ministerului de Interne – Direcțiunii Secretariatului și Personalului. În emblema acestui sigiliu, ilizibilă pe alocuri, apare stema orașului Zalău cum este reprodusă, de asemenea, în dosarul nr. 56/1922: scut roșu (culoare reprezentată convențional prin linii verticale plasate la distanță egală), încărcat cu arhanghelul Mihail, redat în întregime și din față, înaripat, îmbrăcat în armură, ținând cu mâna dreaptă o spadă cu care pare a fi gata să lovească balaurul pe care stă cu picioarele, iar în mâna stângă o balanță cu talgerele în echilibru. În exergă, mărginită la exterior de două cercuri liniare, legenda: * ROMÂNIA * PRIMĂRIA ORAȘULUI ZALĂU, JUD. SĂLAJ.
(Articol apărut în revista Caiete Silvane)

Leave a Comment