Regulamentul Concursului de debut al revistei și editurii „Caiete Silvane”

Caiete Silvane, revista și editura Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, organizează concursul anual de debut, ediţia 2018, pentru secţiunile poezie; proză; critică şi istorie literară; eseu.

Manuscrisele, în limba română, participante la concurs vor fi expediate, cel târziu până în 16 februarie 2018, în format electronic (pdf sau doc), pe adresele caietesilvane@yahoo.com sau office@caietesilvane.ro sau prin poștă, în format printat, însoțite de varianta în format electronic, la adresa Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11 (cu mențiunea pe plic pentru Concursul de debut al revistei și editurii „Caiete Silvane”).
Manuscrisele de poezie trebuie să aibă maxim 50 de pagini (format A4, corp de literă 12), cele de proză/critică literară/istorie literară, cel mult 400.000 de semne, iar cele de eseu maxim 300.000 de semne.

Lucrările declarate câştigătoare de un juriu format din personalități ale lumii literare vor fi anunțate la Zilele revistei „Caiete Silvane”, ce vor avea loc în 23-24 martie 2018, și vor fi publicate la Editura „Caiete Silvane” până la ediția următoare a evenimentului amintit. Sunt acceptate şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective. Premiile concursului constau exclusiv în publicarea volumelor (la cele patru categorii menționate). Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază. Relaţii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0724570646 sau prin email la adresele: caietesilvane@yahoo.com; office@caietesilvane.ro.

Leave a Comment