Nouă apariţie editorială la „Caiete Silvane”

La Editura Caiete Silvane, Colecţia „Ethnos”, a apărut un nou volum semnat de Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru – „Elemente de cultură tradiţională: despre alimentaţia locuitorilor din satul Aluniş”.
„De mai multe ori ne‑am propus să ne oprim. Chiar am scris în prefeţele unor cărţi că vor fi ultimele dintr‑un şir de lucrări planificate a le realiza; de pildă, în Nota asupra ediţiei a volumului Cealăii lumii. Basme / poveşti, snoave, legende, bancuri, culese din Aluniş de‑a lungul anilor – scriam: «Această culegere de proză populară din satul Aluniş încheie acţiunea noastră de cercetare etnofolclorică a acestei vechi aşezări româneşti de pe Someş…» Ne‑am dat seama repede că despre alimentaţia tradiţională a acestor truditori ai pământului n‑am scris aproape nimic şi nu este drept. Prin urmare, ne‑am răzgândit şi ne‑am aşezat la masa de lucru cu intenţia fermă de a valorifica materialul deja strâns”, mărturisesc autorii.
Acesta nu este primul volum al soţilor Croitoru apărut la Editura Caiete Silvane. Cei doi au mai scos „Pe unde umblă doru – folclor literar din satul Aluniş”, 2004; „Nume de oameni, nume de animale, nume de locuri în satul Aluniş”, 2005; „Preoteşti – un sat pe cale de dispariţie (Monografie sentimentală)”, 2006; „Obiceiul de a chiui şi chiuiturile din satul Aluniş”, judeţul Sălaj, 2007; „Culegere de texte pentru activitatea dirigintelui”, 2007; „Meşteşug şi artă populară în satul Aluniş (Text şi fotografii ilustrative)”, 2008; „Din folclorul copiilor şi al tinerilor din Aluniş”, 2008; „Din datinile, eresurile şi practicile magice ale alunişenilor”, 2010; „Glosar de cuvinte regionale aparţinând graiului vorbit în satul Aluniş”, 2011; „Obiceiul de a colinda şi colindele din satul Aluniş”, în colaborare cu Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013; „Cealăii lumi. Basme, poveşti, snoave, legende, bancuri”, 2016. Lista este completată de cele trei volume de teatru semnate de Grigorie M. Croitoru – „La judecata sfinţilor”, 2011; „File din cartea vieţii”, 2015; „Apa trece, pietrele rămân”, 2015; şi volumul pentru copii al Mariei V. Croitoru, „Cărticica cu poveşti/Mesés könyvecske” (traducere în limba maghiară de Simone Gyöfi), 2016.

Leave a Comment