„Medalioane istoriografice și destine literare”, un nou volum la Editura „Caiete Silvane”

În colecţia „Memoria” a Editurii Caiete Silvane a apărut, recent, cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, un nou volum. Este vorba despre cartea lui Ioan Maria Oros, „Medalioane istoriografice și destine literare”, ce cuprinde o serie de comunicări şi intervenţii susţinute la diverse manifestări ştiinţifice.

„Dintre cele peste 120 de comunicări sau intervenţii susţinute de noi la diverse manifestări ştiinţifice, începând din 1980 încoace, am selecţionat aici pe acelea care sunt încadrabile unei tematici istoriografice speciale. După cum se poate deduce şi din titlu, cartea este structurată în două părţi: o primă parte, intitulată Medalioane istoriografice, care cuprinde câteva portrete gândite şi realizate prin prisma a tot ce s-a scris despre un personaj sau altul, iar a doua parte, Destine literare, este consacrată, mai întâi, unui topos istoric local cu infinite resurse de evocare literară, încă neexplorate şi apoi, ultima piesă a volumului prezintă avatarul primei traduceri integrale în româneşte a capodoperei O mie şi una de nopţi, înfăptuită de un sălăjean”, susţine autorul.

Ioan Maria Oros a mai scris „Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (secolele XVII-XIX). Cărţi şi proprietari”, Cluj-Napoca, Editura Mega&Editura Porolissum, 2010, 553 p. (24 pl), „Istoriografia cărţii româneşti vechi din Transilvania. De la începuturi până la 1948”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 146 p. (18 il.) şi este coautor la „Bibliografia de Referinţă a Cărţii Vechi”, CIMEC, Bucuresti, 1999; „Memorii, jurnale si însemnări transilvane 1938-1989”, Zalău, Editura Limes, 2001 (împreună cu dr. etnograf Corina Bejinariu şi dr. ist. Cornel Grad).

Alte articole

Leave a Comment