Decizie finală a instanței în privința domeniului de la Ciucea al poetului Octavian Goga

Curtea de Apel Cluj a dat câștig de cauză statului român în procesul cu moștenitorii domeniului de la Ciucea al poetului Octavian Goga. Astfel, Consiliul Județean (CJ) Cluj a primit câștig de cauză de la magistrații Curții de Apel Cluj în procesul pentru patrimoniul imobiliar lăsat de poetul și fostul premier interbelic ardelean, Octavian Goga. Judecătorii clujeni au respins apelul formulat de moștenitorii soției lui Octavian Goga în cadrul disputelor pentru domeniul Ciucea.

În anul 1966, după moartea lui Octavian Goga, soția lui, Veturia, a lăsat moştenire statului român domeniul de la Ciucea, cu condiţia ca proprietatea să fie transformată în muzeu şi să poarte numele soţului său. Însă, moștenitorii au atacat în instanță certificatul de moștenitor. „Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius, împotriva sentinţei civile nr. 333 din 05.07.2019 a Tribunalului Cluj- Secţia Civilă, pronunţată în dosar nr. 613/117/2018/a2, pe care o menţine. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Curtea de Apel Cluj. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2019”, arată soluția pe scurt a instanței clujene.

Tribunalul Cluj a emis o decizie judecătorească prin care se constatată nulitatea absolută a certificatului de moștenitor, emis anul trecut de un notar din Sibiu, prin care s-a atestat că urmașii Veturiei Goga, frații Radu și Florin Mureșan, au dreptul la moștenirea proprietății din Ciucea. „Constată nulitatea absolută a certificatului de moştenitor legal şi suplimentar nr. 68/2017, emis de notar public Visea Virginea, din cadrul Societăţii Profesionale Notariale Sima & Visea. 2. Dispune radierea înscrierii referitoare la dreptul de proprietate al pârâţilor Mureşanu Radu Pompiliu Marius şi Mureşanu Florin Gheorghe din cărţile funciare. (…) Constată, în temeiul Testamentului întocmit de defuncta Veturia Goga decedată la data de 15.06.1979, calitatea de legatar al Statului Român în privinţa bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea (…)

Constată că pârâtul Statul Român a acceptat tacit legatul întocmit de defuncta Veturia Goga decedată la data de 15.06.1979, cu privire la bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea (…) Dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român asupra bunurilor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea (…) Constată dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea (…) De către reclamanta U.A.T. Judeţul Cluj şi în consecinţă dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al U.A.T. Judeţul Cluj. 7. Obligă pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius la plata în favoarea reclamantei U.A.T. Judeţul Cluj a sumei de 88.723,07 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru”, se precizează în soluția tribunalului menținută de instanța superioară.”, se arată în sentința Curții de Apel Cluj. Potrivit certificatului de moștenitor obținut de cei doi frați, averea Veturiei Goga constă într-un teren de 3420 mp în localitatea Ciucea, o clădire numită Ady Endre, clădirea Casa Albă, clădirea Casa de pe stâncă, un teren de 10.404 mp, casa de piatră cu patru apartamente, clădirea Mănăstirea cu 14 camere, un teren de 338 mp, un imobil de 338 mp, clădirea Castel, o clădire gospodărească şi un alt teren de 216 mp.

Leave a Comment