De la Ministerul Culturii, sprijin financiar de 100.000 de lei pentru proiecte și acțiuni culturale

Ministerul Culturii a alocat suma de 2.000.000 de lei pentru sprijinirea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, în anul 2021. Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect ori acţiune este de 100.000 de lei. Solicitările se transmit doar online la adresa de email directiacultura@cultura.ro în format pdf, într-un singur email cu titlul “Ziua Culturii Naţionale 2021”, până la data de 21 decembrie 2020, ora 22. Fişierul trebuie să conţină următoarele documente scanate, în copie, certificate “conform cu orginalul”, semnate pe fiecare pagină şi însoţite de un opis: cererea de finanţare nerambursabilă pentru oferte culturale (se completează prin descărcarea sau accesarea formularului tipizat de pe site-ul oficial al Ministerului Culturii – www.cultura.ro ); hotărârea judecătorească de înfiinţare sau autorizare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare); act constitutiv, statut şi acte doveditoare ale sediului (contract de comodat sau de închiriere etc.) şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz; certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare); certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF şi Certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia publică locală, în termen de valabilitate; codul de identificare fiscală – CIF/CUI și declaraţie privind calificarea sprijinului financiar nerambursabil acordat conform Legii 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale. De asemenea, pentru a putea beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă calitatea persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii; desfășoară programe, proiecte și activități culturale, potrivit actelor constitutive; a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare și nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local. Potrivit Ministerul Culturii, nu au dreptul să participe în cadrul selecţiei, solicitanţii aflaţi în incapacitate de plată, dar și cei are au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele/ acţiunile culturale se vor desfăşura exclusiv în perioada 15 – 31ianuarie 2021.
Selecţia administrativă a ofertelor culturale transmise este programată pe 22 decembrie. Între 23 decembrie şi 4 ianuarie se vor evalua ofertele selectate, iar pe 5 ianuarie se vor publica pe site-ul Ministerului Culturii rezultatele. Contestaţiile vor putea fi transmise pe 6 ianuarie online, la adresa directiacultura@cultura.ro. Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale este prevăzută în zilele de 7 şi 8 ianuarie, urmând ca, în perioada 11 – 14 ianuarie, să aibă loc semnarea contractelor de finanţare.

Alte articole

Leave a Comment