Cizerul eroic

Există uneori persoane care prin calitățile și realizările lor își pun, în mod apăsat, pecetea în viața unei comunități. Atunci când se amintește de comuna Cizer, inevitabil ne gândim la vrednicul dascăl Petru Galiș, un adevărat „domnul Trandafir” al lui Mihail Sadoveanu.
Absolvent al Liceului Pedagogic din Cluj, promoția 1968, a văzut lumina zilei la 10 septembrie 1949, în satul Cizer.
După absolvire, s-a reîntors ca dascăl în satul în care a copilărit, luminând cărarea celor mulți, vreme de peste patru decenii.
S-a implicat activ în viața „cetății”, fiind ales de către cizereni ca prim gospodar (primar) al comunei, în vremurile de efervescență națională din decembrie 1989. A îndeplinit această funcție până în anul 1992, după care s-a reîntors la catedră.
A făcut parte din Consiliul Administrativ al școlii și a fost metodist-formator în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, coordonând activitatea cercului pedagogic al învățământului din bazinul Crasna.
Pe lângă activitatea didactică și cea cetățenească, dascălul Petru Galiș a avut preocupări literare și istorice încă de pe băncile liceului, frecventând cenaclul liceului pedagogic din Cluj. A colaborat, apoi, cu ziarele și revistele de cultură din Sălaj și din țară: „Scânteia tineretului”, „Tribuna școlii”, „Năzuința”, „Educație pionierească”, „Telegraful român”, „Graiul Sălajului”, „Gazeta de Duminecă”, „Sălajul Orizont”, „Caiete Silvane” și „Tribuna învățământului”. De asemenea, a colaborat cu diferite televiziuni în vederea realizării sărbătorii tradiționale de la Pria: Măsurișul oilor.
Preocupările sale în domeniul istoriei s-au concretizat cu următoarele volume: „Școală veche-n sat străvechi”, Ed. Școala Noastră, Zalău, 2007, reeditată în anul 2017; „Cizer – 790 (1219-2009) – file de monografie, Ed. Şcoala Noastră, Zalău, 2009; „Veronica din Sălaj – o poetă uitată” (coautor), Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2001, reeditată în anul 2012.
Prezentul volum este considerat de către autor o datorie de onoare și o obligație morală față de memoria înaintașilor care au realizat Marea Unire din anul 1918 și s-au jertfit pe front în cele două sângeroase războaie mondiale.
Între coperțile lui, vrednicul dascăl Petru Galiș a cuprins studii, articole și documente inedite care fac referiri la eroii din Cizer. De asemenea, volumul este „condimentat” cu o serie de poezii patriotice și imnuri de slavă închinate eroilor neamului românesc.
Nu întâmplător, volumul începe cu un medalion dedicat lui Paul Abrudan, fiu al satului Cizer, fost cadru didactic la Școala de Ofițeri din Sibiu, unde și-a desfășurat activitatea până la sfârșitul vieții sale, în anul 1990, ajungând la gradul militar de locotenent-colonel. Fiind pasionat de cercetarea istorică, și-a petrecut o mare parte a timpului liber în arhive și biblioteci pentru a „șterge colbul de pe cronicile bătrâne”. L-a interesat în primul rând ținutul natal, elaborând în acest sens o monografie a comunei Cizer (manuscris), în 1963. Anul trecut, în luna octombrie, Paul Abrudan ar fi împlinit vârsta de 91 de ani, iar dascălul Petru Galiș, în colaborare cu subsemnatul, a publicat un articol comemorativ în revista „Caiete Silvane”.
Primul capitol al lucrării este dedicat celei dintâi uniri a Ţărilor Române, realizată de către domnitorul Mihai Viteazul, cu trimitere la monumentul de la Guruslău, operă a maestrului Victor Gaga, care își avea originile în satul Pria, comuna Cizer, unde a și copilărit.
O altă mare figură a istoriei noastre naționale, care a avut legături cu Sălajul și în mod direct cu Cizerul a fost martirul Horea. Prin intermediul unor articole de presă, literatură și poezie, autorul volumului îl readuce în actualitate.
Primei mari conflagrații mondiale și momentului astral al românilor – anul 1918, îi este dedicat următorul capitol. Autorul redă o serie de articole științifice, însemnări ale participanților la Adunarea de la Alba din 1 Decembrie 1918, publicate în special de către istoricul Paul Abrudan, în „Acta Mvsei Porolissensis”, revista Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău. Emoționantă rămâne pentru istorie relatarea vrednicului înaintaș din Pria, Nicolae Fărcaș, care s-a deplasat special până la Cluj, cu misiunea de a aduce un steag tricolor, pe care l-a ascuns sub suman, pentru a nu fi confiscat de către autoritățile maghiare.
Sub vremuri fiind, la numai 20 de ani de la Marea Unire, norii negrii s-au adunat din nou asupra noastră. O nouă jertfă dată de poporul român și de cizereni. Paul Abrudan a surprins epoca, prin mărturiile veteranilor de război, dar și Petru Fodoca, fost cantor în Cizer, care ne oferă o imagine a epocii prin versuri de război.
Inițiativa domnului învățător Galiș ni se pare una lăudabilă, iar nouă nu ne rămâne decât să spunem: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

(Prefață la volumul Cizerul eroic, autor Petru Galiș, apărut la Editura Caiete Silvane, Colecția „Memoria”, Zalău, 2019)
Marin Pop

(articol publicat în revista “Caiete Silvane”)

Alte articole

Leave a Comment