Cerere de finanţare de 100.000 de lei pentru continuarea reabilitării Casei „Iuliu Maniu”

Cu 10 zile înainte de expirarea termenului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru protejarea monumentelor istorice, un singur dosar a ajuns pe masa autorităţilor judeţene. Este vorba de cel ce vizează reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin, documentaţia de finanţare fiind depusă la Consiliul Judeţean Sălaj, la începutul acestei săptămâni, de către preotul Cristian Borz, cel care are în grijă imobilul. Dosarul este unul stufos – 160 de pagini – şi urmăreşte obţinerea a 100.000 de lei care să permită continuarea lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric în care a trăit marele om politic Iuliu Maniu.

Programul de finanţare „Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” a fost lansat de autorităţile judeţene şi dispune, în acest an, de un buget de 300.000 de lei. Valoarea maximă ce poate fi alocată pentru un proiect este de 100.000 de lei. Prin acest demers, autorităţile îşi propun să asigure accesul egal la finanţare al oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat, proprietară a unui monument istoric clasat în grupa B, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului, în vederea acoperirii parţiale a costurilor lucrărilor de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a respectivelor monumente, pentru care există autorizație de construire valabilă.
Prin program se vor sprijini proiecte de execuţie de lucrări de conservare, restaurare, intervenţie sau protejare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria B şi care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă (bloc sau unitate unifamilială).
Termenul limită de depunere a dosarelor este 29 iunie, ora 13, la Registratura CJ Sălaj, situată la parterul instituţiei.

Alte articole

Leave a Comment