Apariţie editorială: Daniel Taloş, „Cărările Meseşului”

La Editura „Ecou Transilvan” a apărut, recent, volumul „Cărările Meseşului”, semnat de Daniel Taloş.
„Spaţiul românesc din zona Munţilor Meseş a cunoscut, de la începutul Epocii Medievale, o evoluţie ce-l încadrează în tipicul transformării societăţii transilvane, evoluţie legată cu precădere de pătrunderea regalităţii maghiare în acest teritoriu şi de traiectoria istorică ce a conferit-o acest eveniment arealului transilvan. După ocuparea Transilvaniei de către Regatul Ungar orientat confesional spre Biserica Romană, aceasta s-a extins instituţional şi aici, întemeind mănăstiri şi episcopate. Printre cele mai vechi mănăstiri transilvănene se numără cea de la Meseş.

Mănăstirea a primit de-a lungul vremii o serie de privilegii de la soţiile regilor maghiari, având dreptul de a vămui transporturile de sare care treceau prin Poarta Meseşană. Porţile Meseşului, pe lângă rolul strategic de apărare şi de acces spre Ungaria, au avut şi unul deosebit de important din punct de vedere economic, deoarece pe aici trecea drumul sării pe care se transporta „aurul alb” spre depozitele regalităţii maghiare de la Sălacea. Potrivit cronicilor maghiare, trebuia ca ,,toţi cărăuşii de sare ce vor trece prin Poarta Meseş să dea fiecare pomenitei mănăstiri câte un bolovan de sare din cea aparţinătoare regelui”, susţine autorul în „Cuvânt înainte”.

Născut în 1973, Daniel Taloş este originar din Jac, judeţul Sălaj, unde a studiat în clasele I-VIII. După absolvirea liceului, la Zalău, a continuat studiile universitate, fiind licenţiat în istorie şi geografie. În prezent este profesor de istorie, pasionat fiind de acest domeniu încă din copilărie. A publicat articole de specialitate în diverse reviste: „Satul Jac în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial” (revista Caiete Silvane), „Satul Jac – Aspecte migraţioniste în prima jumătate a secolului XX” (revista Caiete Silvane), „Obiceiurile sărbătorilor de iarnă” (revista Caiete Silvane), „Aspecte din istoria Şcolii Primare Jac” (revista Şcoala noastră), „Consecinţe ale celui de-al doilea Dictat de la Viena” (revista Ţara Iancului). De asemenea, a publicat două volume: „Satul Jac – priviri spre trecut”, Zalău, Editura Caiete Silvanem 2013, şi „Tipuri de turism în arealul Văii Pomătului”, Zalău, Editura Şcoala Noastră, 2015.

Leave a Comment