Activităţile culturale primesc finanţare

Centrul de Cultură şi Artă (CCA) al judeţului Sălaj a alocat, prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, suma de 50.000 de lei pentru susţinerea unor proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean. Potrivit managerului instituţiei de cultură sălăjene, Daniel Săuca, sesiunea de selecţie a ofertelor culturale va fi organizată în data de 29 aprilie, începând cu ora 10, la sediul Centrului de Cultură şi Artă Sălaj, iar atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de oferte. Conform ghidului solicitanţilor postat pe site-ul instituţiei, acordarea de finanţări nerambursabile este condiţionată de existenţa altor surse de finanţare, proprii sau atrase de beneficiar, în procent de minim 30 la sută din totalul bugetului programului, proiectului sau acţiunii culturale. Finanţările se utilizează în exclusivitate pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente acestor programe şi proiecte culturale.

De asemenea, cei interesaţi pot obţine în format electronic de pe site-ul CCAJ Sălaj, www.culturasalaj.ro, cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean.
Potrivit ghidului, solicitanţii pot fi persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, care iniţiază şi organizează programe, proiecte şi acţiuni culturale în municipiul Zalău.
Programele sau acţiunile culturale judeţene pentru care se acordă finanţări nerambursabile vor fi cele care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele obiective specifice, precum promovarea valorilor, tradiţiilor locale istorice sau culturale (arta plastică,meşteşugurile tradiţionale, folclor, patrimoniu mobil şi imobil etc.) şi a creaţiei contemporane din municipiu şi judeţ, prin: informare, educaţie, conştientizare publică,susţinerea şi completarea calendarului de acţiuni culturale/artistice al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj pe anul 2013, amenajarea spaţiilor de manifestare artistică (inclusiv în aer liber): spaţii de expoziţii, ateliere, galerii, editarea şi tipărirea de publicaţii diverse. Alte obiective vizate este creşterea nivelului profesional în managementul cultural-artistic, dezvoltarea serviciilor suport (marketing, impresariat, certificare – branding, consiliere, consultanţă etc.) şi dezvoltarea organizaţională în artă şi cultură, arta şi cultura ca educaţie alternativă pentru copii şi tineri (în şcoli şi în spaţiile de creaţie, expunere) sau itinerarii culturale/artistice locale – turism cultural/artistic.
Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare este 26 aprilie, ora 13, potrivit lui Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură şi Artă Sălaj.

 

 

Alte articole

Leave a Comment