Academicianul Octavian-Lazăr Cosma – cetățean de onoare al județului Sălaj

Un proiect de hotărâre cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Sălaj” domnului Octavian-Lazăr Cosma urmează să fie aprobat de cosilierii județeni, în cadrul sedinței de Consiliu Județean (CJ) Sălaj de vineri – 27 ianuarie. Titlul de „Cetățean de onoare al județului Sălaj” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de CJ Sălaj unor cetățeni români sau străini, personalități marcante, care prin activitatea lor deosebită și-au pus amprenta asupra dezvoltării județului Sălaj și au făcut ca numele lor să rezoneze cu cel al „județului Sălaj”. Titlul de „cetățean de onoare” onorează viața și activitatea persoanei căreia i se acordă, rămânând astfel un reper și un deziderat pentru noile generații, obligând, în același timp, la continuarea excelenței pe aceste meleaguri. O personalitate marcantă a județului Sălaj este domnul academician, profesor universitar doctor Octavian-Lazăr Cosma, muzicolog român. Născut în 15 februarie 1933 în Treznea, județul Sălaj, Octavian-Lazăr Cosma este unul dintre marii muzicologi români. Domnul academician, profesor universitar doctor Octavian-Lazăr Cosma a debutat ca și redactor de creație în Ministerul Învățământului și Culturii (în anul 1959). A devenit profesor la Conservator (Universitatea Națională de Muzică din București), unde a predat mai mult de jumătate de secol ca îndrumător de doctorat, profesor de Muzicologie sau de Istoria muzicii românești. A publicat numeroase studii și articole în ziare și reviste din România și din alte țări ale lumii, printre care S.U.A., fosta U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, Germania etc. A apărut în foarte multe emisiuni radio și tv., în România și în străinătate, aparticipat la numeroase congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde, consfătuiri, schimburi de experiență ș.a. pe plan național și internațional. A publicat peste 80 de articole despre muzica și muzicienii români în cel mai important dicționar despecialitate din lume: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. De asemenea, este inițiatorul și coordonatorul seriei de volume „Studii de muzicologie”, iar din anul 2016 este membru al Academiei Române. A instruit, format și pregătit multe generații de muzicieni, care au devenit, la rândul lor, personalități marcante ale muzicii românești. Astfel, prin întreaga sa carieră științifică, didactică și universitară și-a adus contribuțiala cunoașterea istoriei muzicii românești, realizând o radiografie a muzicii noastre din cele mai vechi timpuri și până în prezent, însemnata sa contribuție muzicologică fiind apreciată la nivel internațional.

One Thought to “Academicianul Octavian-Lazăr Cosma – cetățean de onoare al județului Sălaj”

  1. […] Un proiect de hotărâre cu privire la acordarea titlului de cătățean de onoare al județului Sălaj domnului Octavian Lazar Cosma Citeste mai mult […]

Leave a Comment