Calendar istoric al judeţului Sălaj – 26 Martie

1909: autorităţile maghiare confiscă numărul 11 al „Gazetei de Duminecă”, motivând că ar fi scris despre pregătirile României de război

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: (†) Soborul arhanghelului Gavriil; Ss. mucenici Montanus preotul, şi soţia sa Maxima

• Greco-catolic: (†) Serbarea sf. arhanghel Gavril

• Reformat: Emanuel, Evelin, Lara, Mano

• Romano-catolic: Sf. Emanuel, martir

Leave a Comment