Calendar istoric al judeţului Sălaj – 10 Iulie

1835: se termină construcţia bisericii de lemn din Petrindu

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Ss. 45 mucenici din Nicopolea Armeniei; Ss. mucenici Apolonie, Vianor şi Siluan

• Greco-catolic: Cei 45 sfinţi martiri ucişi la Nicopole, Armenia († 319)

• Reformat: Amalia, Melina
• Romano-catolic: Cei Şapte Fii ai sf. Felicitas, martiri; Sf. Anton Pecierskij

Leave a Comment