Noutăți privind protecția persoanelor care muncesc în străinătate

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează persoanele interesate că, la sfârșitul lunii septembrie, au intrat în vigoare dispozițiile H.G. nr. 723/2018, care modifică și completează Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

Actul normativ stabilește modul de înregistrare și funcționare a agenților de plasare a forței de muncă care desfășoară activitate de mediere pe teritoriul României, indiferent dacă aceștia sunt angajatori români sau sunt furnizori de servicii de plasare de forța de muncă cu sediul într-o țara a Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European care au înregistrat un sediu permanent pe teritoriul României.

Agentul de plasare a forței de muncă este  persoana juridica constituită în temeiul legii și care are ca activitate principala «Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă» cod CAEN – 7810.

Pentru desfășurarea activității de mediere, agenții de plasare a forței de muncă au obligația de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social și de a notifica înființarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistrați și inspectoratului teritorial de muncă în a cărui raza teritorială funcționează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activității de plasare în acele locații.

În ceea ce privește furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă, aceștia au obligația de a notifica inspectoratul teritorial de munca în a cărui rază teritorială au înregistrat sediul permanent pe teritoriul României, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare.

În vederea efectuării activității de mediere, agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă încheie în formă scrisă cu cetățenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere.

Agenții de plasare efectuează în mod gratuit activitățile de mediere a cetățenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceștia de comisioane, tarife sau taxe.

Agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă cu sediu permanent în România au obligația să transmită trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, inspectoratului teritorial de muncă Sălaj, situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate.

Firmele care funcționează în prezent ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate au la dispoziție 60 de zile, termen ce a început să curgă din 24 septembrie 2018, pentru a se înregistra (din nou) la ITM, în condițiile stabilite prin acest act normative, prin urmare, perioada în care se mai pot înregistra expiră în 25 noiembrie. Informațiile ne-au fost furnizate de reprezentanții ITM Sălaj, Luminița Nemeș – inspector șef și Mariana Pop – consilier Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment