Locuri de muncă 17.12.2018

*** Brantner angajează CONDUCĂTOR AUTO CAT. C. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email cristina.takacs@brantner.com; număr telefon contact 0360/100305 sau la sediul societăţii în loc. Zalău, Strada Corneliu Coposu nr. 3, Parter.

*** CLIO Group angajează muncitor în construcții și inginer constructor. Telefon 0722 330120.

*** Consiliul Judeţean Sălaj organizează, în data de 04.01.2019, ora 10.00 proba scrisă, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie temporar vacantă: Consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la la Serviciul juridic, contencios, pregătirea şedinţelor şi relaţii publice din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie locală. Informaţiile cu privire la probele stabilite pentru concurs, condiţiile de desfăşurare, bibliografia precum şi principalele atribuţii prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul acesteia, www.cjsj.ro, secţiunea carieră, sau se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare și organizare, telefon 0260 – 614120 int. 134.

*** Consiliul Judeţean Sălaj organizează, în data de 16.01.2019, ora 10.00 proba scrisă, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacantă: Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul administrarea domeniului public și privat al județului din cadrul Direcției juridice și administrație locală. Informaţiile cu privire la probele stabilite pentru concurs, condiţiile de desfăşurare, bibliografia precum şi principalele atribuţii prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul acesteia, www.cjsj.ro, secţiunea carieră, sau se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare și organizare, telefon 0260 – 614120 int. 134.

Leave a Comment