Guvernul a luat în colimator munca zilierilor

Munca necalificată prestată de zilieri a intrat, din nou, în vizorul Executivului, astfel încât, prin OUG 114 din 2018 pe de o parte, guvernanții au decis să limiteze drastic numărul domeniilor în care firmele pot lucra cu zilieri, iar pe de altă parte, să oblige firmele, dar şi restul categoriilor de beneficiari de lucrări, să le facă zilierilor contract de muncă pe perioadă determinată, dacă lucrează minimum 26 de zile în mod continuu. Cu excepţia celor care se califică să fie angajaţi cu contract de muncă, zilierii vor continua să nu fie asiguraţi nici la pensie, nici la sănătate, singurul impozit plătit pentru remuneraţia lor fiind impozitul pe venit. Iată schimbările aduse legii zilierilor prin OUG 114 din 2018: O persoană poate presta activităţi în regim zilier cel mult 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari pentru care lucrează.

Sunt exceptaţi de la această regulă zilierii care lucrează în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, cei care lucrează în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi cei care muncesc în domeniul viticol. Pentru aceştia, durata maximă de muncă în calitate de zilier este de 180 de zile pe an. Nerespectarea de către zilier a acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 2.000 lei, potrivit OUG 114 din 2018. O persoană poate să lucreze ca zilier pentru un beneficiar, în mod continuu, cel mult 25 de zile calendaristice. Dacă depăşeşte acest prag, beneficiarul lucrării e obligat să-i încheie contract de muncă pe perioadă determinată.

Zilierii pot munci doar în trei domenii din clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare și servicii anexe; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere; pescuit şi acvacultură;

Începând din acest an, firmele nu mai pot angaja zilieri pentru munca necalificată în 17 domenii, printre care se numără publicitatea, colectarea deşeurilor, catering, hoteluri şi cabane, organizarea spectacolelor şi târgurilor.

Alte articole

Leave a Comment