Ultimele zile de depunere a cererilor de plată la asigurările pentru strugurii pentru vin

Cererile de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin pot fi depuse până la data de 30 noiembrie la APIA Sălaj

Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură APIA a transmis într-un comunicat de presă că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin este data de 30 noiembrie, conform prevederilor art.5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie să depună la Centrul judeţean Sălaj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o cerere de plată (conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice), însoţită de următoarele documente: copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice; copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată; fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de Direcţia Agricolă Sălaj; copia poliţei de asigurare. Aceste documentele vor fi prezentate în original dar şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”, după care originalele se restituie beneficiarului.

Alte articole

Leave a Comment