Tinerii primesc teren pentru înființarea de ferme

Vești bune vin de la Ministerul Agriculturii pentru tinerii fermieri. Zilele trecute a fost adoptat un act normativ prin care se creează cadrul legal pentru completarea Programului de instalare a tinerilor fermieri. Concret, tinerii fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, vor primi pământ din partea statului. Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului (ADS), a fost adoptată în ședința Guvernului ce a avut loc la mijlocul săptămânii trecute. Adoptarea acestui act normativ creează cadrul legislativ necesar completării Programului de instalare a tinerilor fermieri, prin acordarea unor facilității, respectiv concesionarea/arendarea unor terenuri agricole cu o suprafață de până la 50 de hectare, în vederea instalării în mediul rural și desfășurării activităților în domeniul agricol. Prezentul act normativ vizează modificarea, completarea precum și reglementarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, care prevăd posibilitatea ca ADS să concesioneze/arendeze terenurile cu destinație agricolă, libere de contract în suprafața maximă de 50 de hectare, aparținând domeniului public sau privat al statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme. Prin această hotărâre se au în vedere în următoarele: modificarea dispozițiilor referitoare la compensarea debitelor reprezentând redevență datorată și neachitată la termen de concesionarii terenurilor; stabilirea categoriilor de beneficiari, a condițiilor de eligibilitate și a documentelor prin care se face dovada îndeplinirii acestora, precum și a obligației de a se constitui într-o formă de organizare potrivit legislației aplicabile; instituirea obligației pentru solicitanți de a înființa o fermă, potrivit definiției din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării contractului, în cadrul căreia va avea calitatea de șef de exploatație; reglementarea procedurii de încheiere a contractelor de concesiune și de arendare, prin atribuire directă sau prin procedură concurențială; modalitatea de verificare a îndeplinirii condițiilor de a înființa o fermă și de a se constitui într-o formă de organizare, precum și stabilirea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestor condiții, respectiv rezilierea de drept a contractelor de concesiune sau de arendare, se mai arată în comunicatul de presă.

 

 

Alte articole

Leave a Comment